Artikelen over Romeinen 9:23

Romeinen 9:23

C326 Gods plan in de Geschiedenis – Bijbels Panorama

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1Tim.2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet in Gods handelen. In werkelijkheid is Gods werk theoce
bijbelspanorama.nl
Romeinen 9:23

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl