Artikelen over Romeinen 8:16

Romeinen 8:16

De wijnstok en de ranken (3) : Frisse Wateren

Indien God van mij verwacht dat ik vrucht draag - en ik kan zelf die vrucht op geen enkele wijze voortbrengen - hoe wil Hij dan dat die vrucht ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

De kracht van het nieuwe leven (3) : Frisse Wateren

Romeinen 8 vers 15: “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Weet jij dat je een kind van God bent?

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een mooie, jonge vrouw? Of zie je allerlei oneffenheden? Een kapsel dat het nét niet is? Een lichaam dat wat pondjes kwijt kan? En zie je ook iets over je identiteit? Wie je bént? Zie je een kind van God? Of zie je
zijlacht.nl
Romeinen 8:16

De zekerheid van je behoudenis : Frisse Wateren

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid (1 Joh. ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Johannes 15 vers 15 : Frisse Wateren

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Over ons : Frisse Wateren

Frisse Wateren is een persoonlijk initiatief, zodat de titel Over ons misschien wat vreemd over komt. Welnu, ik ben niet de enige die aan dit ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

In den beginne [5] – Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) : Frisse Wateren

In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste beide verzen van het eerste hoofdstuk. ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Surrounded - Zij Lacht

Psalm 23, wie kent deze Psalm niet? De meesten van ons hebben het waarschijnlijk op (de zondags)school uit het hoofd moeten leren … Maar hoe goed ken jij deze Psalm eigenlijk daadwerkelijk en wat betekent het persoonlijk voor je? Psalm 23 begint en eindig
zijlacht.nl
Romeinen 8:16

Spreek Uw waarheid in mijn hart! Negatieve woorden vs. Gods woord

Woorden die over ons uitgesproken worden hebben kracht en kunnen diepe impact hebben op ons leven. Zo kunnen positieve woorden ons opbouwen, maar helaas kunnen negatieve woorden ons ook breken. Vroeger riep ik weleens: “Schelden doet geen pijn!”, als ik r
zijlacht.nl
Romeinen 8:16

Israël en tijd van aartsvaders (19) : Frisse Wateren

Les 19 Beste cursist(e), Jozef schaamt zich niet voor zijn familie. Ook al zijn het in de ogen van de Egyptenaren, maar schaapherders (Genesis ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Pinksteren – de geboortedag van de gemeente : Frisse Wateren

Pinksteren is de geboortedag van de gemeente, en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Noch was er voordien al een gemeente, noch is zij later ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Mijn gemeente – welke gemeente? (1) : Frisse Wateren

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

De Gouden Kandelaar (2) : Frisse Wateren

Vrees niet ... wees sterk ... Ik ben met u. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden vrees niet en wees sterk. Heel vaak staan ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 8:16

S31 Het Evangelie en de moderne mens* – Bijbels Panorama

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Rom. 8:1
bijbelspanorama.nl
Romeinen 8:16

Aanbidding (deel 2 – slot) : Frisse Wateren

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II) : Frisse Wateren

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:16

Wat er met je gebeurt op het moment dat je tot geloof komt – Honderd bijbelstudies

Inleiding Op het moment dat je tot geloof komt gebeurt er heel veel met je. In deze bijbelstudie worden de belangrijkste dingen genoemd. 1. Je wordt...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende