Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Galaten 4:5

maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

1 Korinthe 2:12

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

2 Timotheüs 1:7

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Hebreeën 2:15

en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Efeze 1:5

en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Romeinen 8:16

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Jesaja 56:5

hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Jeremia 3:19

Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht: Jullie zullen “vader” tegen mij zeggen, jullie keren je niet van mij af.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Markus 14:36

Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Lukas 11:2

Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Efeze 1:11

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Hebreeën 12:18

U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind,
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Lukas 22:42

‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Johannes 20:17

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Johannes 16:8

Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Romeinen 8:23

En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Exodus 20:19

Ze zeiden tegen Mozes: 'Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.'
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Lukas 8:37

En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan.
Gerelateerd aan Romeinen 8:15

Jakobus 2:19

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
1
2
Volgende