Artikelen over Romeinen 8:15

Romeinen 8:15

Johannes 4:23 : Frisse Wateren

De beide grote beginselen van de aanbidding van de gelovigen aan de tafel van de Heer zijn het offer van Christus en de tegenwoordigheid van de Heilige ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Ken jij God als jouw "Abba" Vader?

Jezus maakt ons bekend wie God is: Abba. Zijn liefde is overweldigend.
zijlacht.nl
Romeinen 8:15

Het christelijke leven is veel meer dan een religie! - NL.Jesus.net

Verander het christelijke leven niet in een religieuze bezigheid. Werk aan de heerlijke relatie die er voor zorgt dat jij God je Vader mag noemen!
nl.jesus.net
Romeinen 8:15

Wees niet bang voor het Coronavirus, want Ik ben met je!

Beheerst de angst voor het Coronavirus jouw leven? Lees in deze blog waarom je niet bang hoeft te zijn en hoe je zonder die angst iets van God kunt laten zien in de crisis.
zijlacht.nl
Romeinen 8:15

De kracht van het nieuwe leven (3) : Frisse Wateren

Romeinen 8 vers 15: “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Weet jij dat je een kind van God bent?

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een mooie, jonge vrouw? Of zie je allerlei oneffenheden? Een kapsel dat het nét niet is? Een lichaam dat wat pondjes kwijt kan? En zie je ook iets over je identiteit? Wie je bént? Zie je een kind van God? Of zie je
zijlacht.nl
Romeinen 8:15

Johannes 15 vers 15 : Frisse Wateren

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Over ons : Frisse Wateren

Frisse Wateren is een persoonlijk initiatief, zodat de titel Over ons misschien wat vreemd over komt. Welnu, ik ben niet de enige die aan dit ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Bidden tot de Vader in nood en lof (2) : Frisse Wateren

Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Spreek Uw waarheid in mijn hart! Negatieve woorden vs. Gods woord

Woorden die over ons uitgesproken worden hebben kracht en kunnen diepe impact hebben op ons leven. Zo kunnen positieve woorden ons opbouwen, maar helaas kunnen negatieve woorden ons ook breken. Vroeger riep ik weleens: “Schelden doet geen pijn!”, als ik r
zijlacht.nl
Romeinen 8:15

De wet – de leefregel voor Christenen? (8) : Frisse Wateren

Deel IV Het christenleven in tegenstelling tot het leven onder de wet Tot hiertoe hebben we gezien dat de christen niet onder de wet is en dat de ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Geestelijke slachtoffers : Frisse Wateren

Bijlage 2 - Aanbidding Al onder het oude verbond In de dagen die voorafgingen aan de gemeente van God, waren de mannen van God talrijk, die begrepen ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Godsvrucht : Frisse Wateren

Wie wil in zijn leven niet graag alles “goed” doen? Wie wil niet steeds de bewaring van God ervaren? En wie wil niet dat God zijn leven als Christen ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Christelijke vrijheid (I+II) : Frisse Wateren

I Galaten 5 vers 1 Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk brengen. We horen vaak ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

De Gouden Kandelaar (2) : Frisse Wateren

Vrees niet ... wees sterk ... Ik ben met u. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden vrees niet en wees sterk. Heel vaak staan ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 8:15

S31 Het Evangelie en de moderne mens* – Bijbels Panorama

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Rom. 8:1
bijbelspanorama.nl
Romeinen 8:15

Aanbidding (deel 2 – slot) : Frisse Wateren

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:15

Het karakter van God 2 – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie is besproken dat God heilig, rechtvaardig, naijverig en lankmoedig is. In deze studie gaan we verder met het bestuderen...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende