Artikelen over Romeinen 6:23

Romeinen 6:23

Psalm 99 vers 9 : Frisse Wateren

… buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is de HEERE, onze God (Ps. 99:9). Ernstige gevolgen Een jongen op een bromfiets griste de ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Psalm 22 – Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten … : Frisse Wateren

1. Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

De game van je leven : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Romeinen 3:23; 6:23; Johannes 3:16; 1 Johannes 1:9. “Na vijf minuten is het spel afgelopen voor deze spits. Rood voor deze agressieve ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Exodus 15 vers 23,25; Hebreeën 2 vers 9 : Frisse Wateren

Exodus 15: vers 23: “Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter …; vers 25: Hij riep tot de ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

De Alpha-cursus en het Woord van God (7) : Frisse Wateren

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Het verloren paradijs : Frisse Wateren

Verbijsterd staan de mensen voor de grootste catastrofe van hun leven. Wat zo ver weg leek, was plotseling levensbedreigend dichtbij gekomen. ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien : Frisse Wateren

Misschien mag onderstaande brief van een oudere broeder aan zijn jongere vriend jou er ook mee helpen. De brief spreekt voor zichzelf. Geliefde ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Jonge mensen in de Bijbel (3) : Frisse Wateren

DE EERSTE JONGEMAN - OVERWONNEN (3) Genesis 1-3 VOORDRACHT 1 (vervolg) Wie zien we nu, als we bij het ​​derde hoofdstuk komen, wanneer hij deze ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Christen of niet … : Frisse Wateren

Een statistiek over religie-aangelegenheden toonde enkele jaren geleden nog aan dat meer dan 90 procent in Europa nog Christen waren. Maar toch zijn we ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Het verloren Paradijs : Frisse Wateren

Geheel overstuur stonden mensen voor de grootste catastrofe van hun leven. Wat zo ver weg leek, was plotseling levensbedreigend dichtbij gekomen. ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Prettige Kerstdagen … : Frisse Wateren

Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

De profeet Daniël (3) : Frisse Wateren

Hoofdstuk III Praktische tips: Zie les 1 + 2. Hoe kunt u mee doen? Zie les 1 + 2. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

U wilde de hemel niet zonder ons

God had er alles voor over om ons bij Hem in de hemel te hebben. Hij stuurde Jezus, zodat Hij voor onze zonden kon sterven. Maar waarom was dit nodig?
zijlacht.nl
Romeinen 6:23

Verloving (2) : Frisse Wateren

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. I. Vrije beslissing of voorbestemming? In verband met het thema ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Lezers schrijven: De noodzaak van bekering : Frisse Wateren

“... maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5) Vandaag verkondigen velen een uitgehold, verminkt evangelie. Een ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

In Christus heb je alles! - NL.Jesus.net

Misschien vind je het soms moeilijk om Gods oneindige genade te accepteren. Als je dit merkt, onthoud dan dit: Doordat Jezus gehoorzaam was, gaf Hij jou onbeperkte toegang tot de Vader!Wees vol blijdschap als je denkt aan alles wat Jezus voor jou en mij h
nl.jesus.net
Romeinen 6:23

Sta stil … : Frisse Wateren

Sta, en aanmerk de wonderen van God (Job 37:14). Sta eens stil, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

De Christelijke doop (III) : Frisse Wateren

Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

De wet – de leefregel voor Christenen? (5) : Frisse Wateren

Deel II - vervolg 3. De waarde van de wet voor de christen (vervolg) c) Christenen vervullen de rechts-eis van de wet Wij bevestigen niet alleen ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:23

Normen en waarden van Balkenende: is het dat? : Frisse Wateren

December 2004. Een droevig bericht schokte het koninklijk huis en ons land. Zijne koninklijke hoogheid, Prins Bernhard, de prins der Nederlanden, is ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende