Romeinen 6:23

NBV

23Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

SV

23Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

KJV

23For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.