Artikelen over Romeinen 6:2

Romeinen 6:2

S34 GESTORVEN EN OPGESTAAN* – Bijbels Panorama

“Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Kol. 3:3, 4
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:2

De Christelijke doop (III) : Frisse Wateren

Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:2

S37 hoe leest gij?* – Bijbels Panorama

Een brief draagt een adres. De inhoud er van is bestemd voor de geadresseerde. Eventuele aanwijzingen of gedragslijnen, die er in voorkomen, zijn voor hem en voor niemand anders bestemd. Het Woord van God nu, richt zich, wat betreft het verwerven en het b
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:2

De melaatse en de zondaar

Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
israelendebijbel.nl
Romeinen 6:2

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
Romeinen 6:2

Wat er met je gebeurt op het moment dat je tot geloof komt – Honderd bijbelstudies

Inleiding Op het moment dat je tot geloof komt gebeurt er heel veel met je. In deze bijbelstudie worden de belangrijkste dingen genoemd. 1. Je wordt...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:2

De heiliging – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3) “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:2

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:2

De zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:2

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:2

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl