Artikelen over Romeinen 4:25

Romeinen 4:25

Romeinen 10 vers 17 : Frisse Wateren

Om christenen aan te duiden, noemt het Nieuwe Testament dezen niet hen die gedoopt noch die bekeerd zijn. Het gebruikt de term gelovige of hen die ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Romeinen 4 vers 22,24-25; 5 vers 1 : Frisse Wateren

Daarom ook is het hem <ook> tot gerechtigheid gerekend. … maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem Die ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Ruth (12) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Drie grote voorbeelden : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Exodus 12 en 14; Jozua 3 Pascha in Egypte, doortocht door de Rode Zee, het oversteken van de Jordaan: Het waren drie belangrijke ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Zondag – Dag van de Heer : Frisse Wateren

De eerste dag van de week Vroeger was dit ook in Duitsland* de dag, waarmee de week geopend werd. Vandaag is het de zevende dag van de week: zondag. ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Loslaten en wachten : Frisse Wateren

1. Wachten is out Is wachten niet het vervelendste van de wereld, hoogstens iets voor omas - absoluut mega-out? Geen generatie werd zo gevormd door ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

De melaatse en de zondaar

Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
israelendebijbel.nl
Romeinen 4:25

Hemelvaart: Jezus Christus – opgenomen in de hemel : Frisse Wateren

In de komende dagen is er weer de over het algemeen gevierde vakantiedag Hemelvaart. Veel mensen kunnen zich daarbij niets anders voorstellen dan ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Elia – Een profeet van de Heere (5) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Karmel - het vuur van de hemel Lezen: 1 Koningen 18 vers ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Eenzaamheid (2 – slot) : Frisse Wateren

De vorige keer hebben we de eenzaamheid gezien in het huwelijk, in de ongehuwde staat en iets van de eenzaamheid van de Heer Jezus in Zijn leven hier ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Waar gaat het over bij Pasen? : Frisse Wateren

We kunnen rustig zeggen dat het bij veel mensen nergens over gaat bij Pasen. Zeker in ons land is Pasen een gezelligheidsfeest geworden waarbij de ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding : Frisse Wateren

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

De werken van de Heere Jezus Christus.* – Bijbels Panorama

De gemiddelde christen, gevraagd naar het tegenwoordige werk van Christus, verwijst vaak slechts naar Zijn volbrachte werk, namelijk Zijn lijden en sterven aan het Kruis. Dit komt doordat men veel Bijbelteksten, die juist handelen over het tegenwoordige w
bijbelspanorama.nl
Romeinen 4:25

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

BROOD & BEKER* – Bijbels Panorama

Deze studie handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk, dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speciale naam aan ge
bijbelspanorama.nl
Romeinen 4:25

De zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 4:25

De opstanding van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft..” (Mattheüs 28:5-8) “Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding” (Handelingen...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 4:25

14. Uit het leven van Abraham : Frisse Wateren

Aanhangsel: Profetische beelden Genesis 11 - 25 In de geschiedenis van Abraham krijgen we veel profetische aanwijzingen over de wegen die God met de ...
frissewateren.nl
Romeinen 4:25

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl