Romeinen 1:28

NBV

28Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

SV

28En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

KJV

28And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;