Gerelateerd aan Romeinen 16

Gerelateerd aan Romeinen 16:1

1 Timotheüs 5:9

Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar die maar één man hebben gehad
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

2 Korinthe 3:1

Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig?
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

Handelingen 18:18

Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was.
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

Jakobus 2:15

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt,
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

Markus 10:30

zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

Mattheüs 12:50

Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

1 Timotheüs 5:2

oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters-en dit in alle zuiverheid.
Gerelateerd aan Romeinen 16:1

Lukas 8:3

Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna-en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Filippensen 2:29

Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere;
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Romeinen 16:6

Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Romeinen 16:9

Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus, en groet mijn geliefde Stachys.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Filemon 1:12

Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Romeinen 16:23

Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Handelingen 9:41

Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Romeinen 16:3

Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus,
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

1 Timotheüs 2:10

maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Mattheüs 10:40

Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Titus 2:3

Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven,
Gerelateerd aan Romeinen 16:2

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende