Gerelateerd aan Romeinen 16:3

Gerelateerd aan Romeinen 16:3

2 Timotheüs 4:19

Groet Prisca en Aquila, en de huisgenoten van Onesiforus.
Gerelateerd aan Romeinen 16:3

1 Korinthe 16:19

De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten.
Gerelateerd aan Romeinen 16:3

Handelingen 18:26

In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de Weg van God precies inhield.
Gerelateerd aan Romeinen 16:3

Handelingen 18:2

Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek,
Gerelateerd aan Romeinen 16:3

1 Korinthe 16:16

Aanvaard hun gezag en dat van alle anderen die zich samen met hen zoveel moeite geven.
Gerelateerd aan Romeinen 16:3

Romeinen 16:9

Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus, en groet mijn geliefde Stachys.