Romeinen 16:3

NBV

3Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus,

SV

3Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus;

KJV

3Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus: