Romeinen 11:35

SV

35Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?

KJV

35Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.