Artikelen over Romeinen 1:11-12

Romeinen 1:11-12

1 Korinthe 12 vers 18-22 : Frisse Wateren

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu ...
frissewateren.nl
Romeinen 1:11-12

God als Getuige

Want God is mijn getuige (…) Filippenzen 1:8 Romeinen 1:8-15 God als Getuige Wat doe je als iemand je niet op je woord gelooft? Dan haal je er een getuige bij. In de rechtszaal is het woord van een getuige ontzettend belangrijk, hetzij om de...
herzienestatenvertaling.nl
Romeinen 1:11-12

Trots zijn op je God

Inmiddels zo’n 5 jaar geleden liep ik mijn allereerste stage ooit, in groep 3. Het was best wel even wennen, maar wat me gelijk aansprak waren de kleine – maar ontzettend waardevolle – gesprekjes met de kinderen in de klas. Zo zat ik op gegeven moment eve
zijlacht.nl
Romeinen 1:11-12

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (26) : Frisse Wateren

Dit keer kunnen we onder andere zien hoe een innerlijke overtuiging zo sterker kan zijn, dan een woord door de Heilige Geest gesproken. Uit de ...
frissewateren.nl
Romeinen 1:11

Ruth (22) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Romeinen 1:11

Overdenking van Nehemia (1) : Frisse Wateren

De Bijbel zegt dat alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en de vertroosting van de Schriften hoop ...
frissewateren.nl
Romeinen 1:11-12

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl