Open de Bijbel

Richteren 7:10
NBV 10 En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij, en Pura, uw jongen, naar het leger.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 But if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version