Artikelen over Richteren 17:6

Richteren 17:6

Een ieder deed wat recht was in zijn ogen : Frisse Wateren

Richteren 17:6; 18:1; 21:25 Dit is het sleutelvers van het boek Richteren. Iemand schrijft: Reeds Numeri is een treurig boek … maar het boek ...
frissewateren.nl
Richteren 17:6

Op de akker van Boaz (1) : Frisse Wateren

Het boek Ruth lezen we steeds weer graag opnieuw. We vinden daar niet alleen een mooi, bijbelse oorsprong van de liefde tussen Ruth en Boaz. Ook vinden ...
frissewateren.nl