Artikelen over Richteren 1:16

Richteren 1:16

Jeremia 35:16 : Frisse Wateren

De Rechabieten waren een tak van de Kenieten; zij bewoonden het land Kanaän vóór Israël (1 Kronieken 2:55; Genesis 15:19). Samen ...
frissewateren.nl