Psalmen 95:7-8, 11

NBV

7Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem:
8'Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn,
11En ik zwoer in mijn woede: "Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!"'

SV

7Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort,
8Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn;
11Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!

KJV

7For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,
8Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:
11Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.