Open de Bijbel

Psalmen 91:5
NBV 5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version