Open de Bijbel

Psalmen 91:1-4
NBV1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.' 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! 3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. 2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust. 3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. 4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version