Psalmen 91:1-4

SV

1Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
4Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

KJV

1He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.
2I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
3Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
4He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.