Open de Bijbel

Psalmen 89:15
NBV 15 (89:16) Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version