Open de Bijbel

Psalmen 88:7-8
NBV 7 (88:8) uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. sela 8 (88:9) Bekenden hebt u van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. 8 Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. 8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version