Psalmen 87

NBV

1(1-2) Van de Korachieten, een psalm, een lied. Boven alle steden van Jakob heeft de HEER de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen.
3Van u wordt met lof gesproken, stad van God. sela
4'Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn allen hier geboren.'
5Met recht kan men van Sion zeggen: 'Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.'
6Bij de namen van de volken schrijft de HEER: 'Dit volk is hier geboren.' sela
7En dansend zingen zij: 'Mijn bronnen zijn alleen in u.'

SV

1Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
2De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
3Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
4Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.
5En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
6De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.
7En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.

KJV

1His foundation is in the holy mountains.
2The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.
3Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.
4I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.
5And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.
6The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.
7As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.