Open de Bijbel

Psalmen 85:11
NBV 11 (85:12) uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version