Psalmen 8:5-7

SV

5Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
6En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
7Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;

KJV

5For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
6Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
7All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.