Open de Bijbel

Psalmen 78:24
NBV 24 manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het koren van de hemel, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 En regende op hen het Man om te eten, en gaf hun hemels koren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version