Open de Bijbel

Psalmen 78:18
NBV 18 Met opzet daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als ze wilden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En zij verzochten God in hun hart, begerende spijs naar hun lust.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version