Open de Bijbel

Psalmen 77:14
NBV 14 (77:15) U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version