Open de Bijbel

Psalmen 73:25-26
NBV 25 Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! 26 Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee. 26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version