Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Joel 2:27

Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Zacharia 2:5

(2:9) Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn-spreekt de HEER -en haar met mijn luister vullen.'
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Ezechiel 43:7

'Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij noch hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 62:2

(62:3) Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Zefanja 3:15

De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Jesaja 12:6

Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Hosea 11:9

Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Zacharia 2:10

(2:14) 'Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 112:6

De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Ezechiel 43:9

Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Deuteronomium 23:14

(23:15) Want de HEER, uw God, is tijdens zo’n veldtocht in uw midden, om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 30:5

(30:6) Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 143:8

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Exodus 14:24

Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Mattheüs 18:20

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Zacharia 8:3

Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg".
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 62:6

(62:7) Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Psalmen 37:40

De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem.
Gerelateerd aan Psalmen 46:5

Exodus 14:27

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.
1
2
Volgende