Open de Bijbel

Psalmen 44:5-9
NBV 5 (44:6) Met u stoten wij onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. 6 (44:7) Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt, 7 (44:8) u hebt ons gered van onze belagers, u liet onze haters beschaamd staan. 8 (44:9) God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. sela 9 (44:10) Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd: u trok niet ten strijde met onze legers, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Gij Zelf zijt mijn Koning, o God! gebied de verlossingen Jakobs. 6 Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan. 7 Want ik vertrouw niet op mijn boog, en mijn zwaard zal mij niet verlossen. 8 Maar Gij verlost ons van onze wederpartijders, en Gij maakt onze haters beschaamd. 9 In God roemen wij den gansen dag, en Uw Naam zullen wij loven in eeuwigheid. Sela.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us. 6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me. 7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us. 8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah. 9 But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version