Open de Bijbel

Psalmen 44:18-23
NBV 18 (44:19) ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. 19 (44:20) Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. 20 (44:21) Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, 21 (44:22) zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. 22 (44:23) Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. 23 (44:24) Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij U niet vergeten, noch valselijk gehandeld tegen Uw verbond. 19 Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van Uw pad. 20 Hoewel Gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken, en ons met een doodsschaduw bedekt hebt. 21 Zo wij den Naam onzes Gods hadden vergeten, en onze handen tot een vreemden God uitgebreid. 22 Zou God zulks niet onderzoeken? Want Hij weet de verborgenheden des harten. 23 Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way; 19 Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death. 20 If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god; 21 Shall not God search this out? for he knoweth the secrets of the heart. 22 Yea, for thy sake are we killed all the day long; we are counted as sheep for the slaughter. 23 Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast us not off for ever.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version