Psalmen 41:10

NBV

10(41:11) Toon mij, HEER, uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen.

SV

10Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven.

KJV

10But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.