Open de Bijbel

Psalmen 37:3
NBV 3 Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version