Psalmen 36:6-11

SV

6O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
7Uw gerechtigheid is als de bergen Gods; Uw oordelen zijn een grote afgrond; HEERE! Gij behoudt mensen en beesten.
8Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.
9Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.
10Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
11Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.

KJV

6Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.
7How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.
8They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.
9For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.
10O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.
11Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.