Psalmen 34:19-20

NBV

19(34:20) Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
20(34:21) Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.

SV

19Koph. De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.
20Resch. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.

KJV

19Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.
20He keepeth all his bones: not one of them is broken.