Open de Bijbel

Psalmen 33:6
NBV 6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version