Psalmen 32:1

NBV

1Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.

SV

1Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

KJV

1Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.