Open de Bijbel

Psalmen 3:5-6
NBV 5 (3:6) Ik ga liggen, val in slaap en word wakker-de HEER beschermt mij. 6 (3:7) Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela. 6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me. 6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version