Open de Bijbel

Psalmen 25:4-5
NBV 4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 5 He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den ganse dag.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths. 5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version