Open de Bijbel

Psalmen 25:1
NBV1 Van David. Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version