Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 138:7

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 118:6

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 3:6

(3:7) Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

1 Korinthe 15:55

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?'
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Micha 7:14

Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 46:1

Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. (46:2) God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Handelingen 18:9

‘s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Lukas 1:79

en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Mattheüs 28:20

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

2 Timotheüs 4:22

De Heer zij met je. Genade zij met jullie.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 27:1

Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Mattheüs 1:23

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 46:11

(46:12) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Job 10:21

voor ik vertrek, voorgoed, naar het land van diepe donkerte,
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 44:19

(44:20) Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Job 3:5

Laat het diepste donker hem omhullen, een dichte wolk hem bedekken en een zonsverduistering hem teisteren.
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Jeremia 2:6

Zij zeiden niet: “Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen.”
Gerelateerd aan Psalmen 23:4

Psalmen 14:5

Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen.
1
2
Volgende