Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Psalmen 69:32

(69:33) De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven.
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Psalmen 40:16

(40:17) Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de HEER.'
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Jesaja 25:6

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Jesaja 65:13

Daarom-dit zegt God, de HEER: Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan;
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Psalmen 105:3

beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Psalmen 107:9

wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Johannes 4:14

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Johannes 6:48

Ik ben het brood dat leven geeft.
Gerelateerd aan Psalmen 22:26

Leviticus 7:11

Dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de HEER wordt aangeboden: