Psalmen 22:2, 22-23

NBV

2(22:3) 'Mijn God!' roep ik overdag, en u antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust.
22(22:23) Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.
23(22:24) Loof hem, allen die de HEER vrezen, breng hem eer, kinderen van Jakob, wees beducht voor hem, volk van Israël.

SV

2Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?
22Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
23Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.

KJV

2O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.
22I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
23Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.