Open de Bijbel

Psalmen 22:10
NBV 10 (22:11) bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Gij zijt het immers, Die mij uit den buik hebt uitgetogen; Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version