Open de Bijbel

Psalmen 2:6-7
NBV 6 'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.' 7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. 7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version