Psalmen 147:9-11

NBV

9die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.
10Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,
11vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

SV

9Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
10Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
11De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

KJV

9He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.
10He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.
11The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.