Psalmen 147:3-4

SV

3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
4Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

KJV

3He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
4He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.