Psalmen 139:7-12

SV

7Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
10Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
11Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
12Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.

KJV

7Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?
8If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.
9If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;
10Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.
11If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me.
12Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.