Artikelen over Psalmen 139:23-24

Psalmen 139:23-24

Ora et labora – Op zoek naar Gods wil in je leven

Hoe ga je op zoek naar Gods wil in je leven? Hoe kom je erachter wat God van je wil in een bepaalde situatie? Hadassa legt je uit hoe de uitspraak ‘Ora et labora’ haar bij deze vragen helpen!
zijlacht.nl
Psalmen 139:23

Een oogje in het zeil houden… ⛵ - NL.Jesus.net

In Psalm 139:23 staat dat God jou in het oog houdt. Hij sluit Zijn ogen niet. Hij vindt het zo mooi om naar je te blijven kijken. Hij houdt van je, tot aan de horizon en weer terug. Wat een eindeloos vooruitzicht!
nl.jesus.net
Psalmen 139:23-24

Psalm 19 vers 15 : Frisse Wateren

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” David ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Leven en sterven … in retraite? : Frisse Wateren

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg (Ps. ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Check-up : Frisse Wateren

Het kan zeer zinvol zijn in deze dagen voor Kerst en Oud en Nieuw eens stil te staan hoe ik er geestelijk voor sta. Hieronder wordt een manier aanbevolen ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Ruth (26) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23

Gods slaande hand

God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Genesis 44:16 Genesis 44:15-18 Gods slaande hand Daat staan de broers voor de onderkoning. Bij Benjamin is de gestolen beker gevonden. De broers staan voor een groot raadsel. Dat dit hun...
herzienestatenvertaling.nl
Psalmen 139:23-24

Bewuste en onbewuste zonden : Frisse Wateren

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Oud en nieuw: Op reis naar de eeuwigheid : Frisse Wateren

Enkele oudejaars-gedachten. U kent misschien wel het kinderspelletje: “Ik ga op reis en ik neem mee ...”. Met een groep is dat best een leuke ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Nog gezond? (8) : Frisse Wateren

Regelmatige controle “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven ... Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden” (1 ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23

Interessante dingen over teken : Frisse Wateren

En wat Christenen daaruit leren kunnen. September 2008. Elk jaar zijn er in de zomer teken-waarschuwingen. Deze kleine dieren zien er onschuldig uit, ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

O, mijn God! (I) : Frisse Wateren

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

De vervulling met de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” (Efeze 5:18) “Zie daarom uit, broeders, naar zeven...
honderdbijbelstudies.nl
Psalmen 139:23-24

Eenzaamheid … : Frisse Wateren

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen ... Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Het marketing christendom – een toetsing (4) : Frisse Wateren

Begin jaren zestig (van de vorige eeuw - bewerker FW) is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels the Church Growth Movement. De ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (4 slot) : Frisse Wateren

De Schrift geeft ons voor ons leven aanwijzingen hoe en waarom te handelen. Het is belangrijk om ons daaraan ook te onderwerpen uit liefde tot God ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Het avondmaal – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie denken we na over het avondmaal. We beginnen met de instelling van het avondmaal. 1. De instelling van het avondmaal “Want...
honderdbijbelstudies.nl
Psalmen 139:23-24

Vijf tegenwerpingen van Mozes (III) : Frisse Wateren

Mozes brengt nog meer tegenwerpingen in stelling. Wat doet God daarmee? Er komen drie tekenen ... De derde tegenwerping - Ongeloof en wantrouwen. We ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23

Spreek, want uw knecht hoort! : Frisse Wateren

Hier volgt een checklist om praktische vragen op te lossen (1 Korinthe 10:23-11:1). Zullen we samen deze cheklist eens volgen en onszelf onderzoeken? ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:23-24

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (II) : Frisse Wateren

Een impressie over de toestand in de evangelische wereld. Nu is punt 5-7 uit de inhoudsopgave aan de beurt. Ik merk zo weinig van God. Horen we niet deze ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende